obec na Vysočině

Mirošov

ČOV a splašková kanalizace

CENA STOČNÉHO v roce 2021

Pevná složka                   500,- Kč / odběrné místo

Pohyblivá složka              42,- Kč / 1 m3

PAUŠÁLNÍ PLATBA STOČNÉHO

Uživatel kanalizace, který užívá kromě obecní vody i svoji vlastní vodu, platí stočné formou paušálu a to :                                                                                                                            80 l na osobu / den x určená cena stočného obcí.