Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů

Dokument je ke stažení ve formátu pdf pdf