Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkovný dopis za Tříkralovou sbírku