Základní údaje

kraj, okres: Vysočina, Žďár nad Sázavou

region: Nové Město na Moravě

nadmořská výška obce: 494 m. n. m

počet obyvatel: 133

adresa OÚ: Obec Mirošov, Mirošov 27, 592 55 Bobrová

IČO: 00599 590

DIČ: CZ00599590​

úřední hodiny OÚ:
zimní čas: út, pá - 17 až 19h
letní čas: út, pá - 18 až 20h

spojení:
tel./fax: +420 566 673 008

mobil: +420 724 127 714

e-mail: obec.mirosov@seznam.cz

stránky http://www.obec-mirosov.cz

Zastupitelstvo obce

Marcela Tomková - starostka 
Miroslava Havelková - místostarostka 

 

Naděžda Čápová 
Jindřich Dvořáček 
Pavel Harvánek  
Vladislav Jandl, DiS. 
Jaromír Krajíček
Ing. Mgr. Pavel Srna 
Miloš Štursa 

 

Finanční výbor 
Jindřich Dvořáček , předseda  
Vladislav Jandl, DiS. 
Jaromír Krajíček 

 

Kontrolní výbor 
Ing. Mgr. Pavel Srna, předseda 
Pavel Harvánek 
Miloš Štursa 

 

Výbor pro občanské záležitosti 
Naděžda Čápová, předsedkyně  
Jindřich Dvořáček 
Jaromír Krajíček 

 

naše knihovna

Zásady ochrany osobních údajů

Obec Mirošov, se sídlem Mirošov 27, 592 55 Bobrová, IČ: 00599590, (dále také jako „Organizace“ nebo „My“) jako správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V níže uvedeném dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů" se dozvíte zejména:
1.        Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2.        Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3.        Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4.        Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5.        Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
Dokument ke stažení 
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit osobně v sídle obecního úřadu nebo na emailové adrese: obec.mirosov@seznam.cz.

Sazebník úhrad obce Mirošov za poskytování informací
Dokument ke stažení 
 

Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č.1/2019, o místním poplatku z pobytu
Dokument ke stažení 

Obecně závazná vyhláška obce Mirošov č.2/2019, o místním poplatku ze psů
Dokument ke stažení 

Nařízení obce Mirošov č.1/2020 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území
obce Mirošov

Dokument ke stažení 

Zvětšit mapu