obec na Vysočině

Mirošov

Aktuality

10.06.2010

Mezinárodní den dětí

Proběhla akce u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Poznámky k dětským závodům v lovu ryb k MDD 2010.

1) Letos poprvé se už tradiční závody dětí uskutečnily ve 3 kategoriích a to:

  • kategorie 1 – dětí do 10 let
  • kategorie 2 – od 11 do 14 let
  • kategorie 3 – od 15 do 18 let

2) K průběhu závodu:
- začátek losování stanovišť od 7.30 h
- ukončení závodu cca v 11 h, resp. dříve vzhledem k deštivému počasí
- počet účastníků v jednotlivých kategoriích:

  • 1. kategorie: 15
  • 2. kategorie: 6
  • 3. kategorie: 4

- bylo uděleno 8 diplomů (1. až 3. místo v každé kategorii, v jedné kategorii nebyl udělen diplom za 3. místo, protože nebyla ulovena žádná ryba)
- kromě drobných věcných cen pro všechny účastníky dostal každý účastník k diplomu také jednoho kapra
- největší ulovený kapr měřil 50 cm