obec na Vysočině

Mirošov

Zastupitelstvo

Marcela Tomková - starostka 
Miroslava Havelková - místostarostka 

 

Naděžda Čápová 
Jindřich Dvořáček 
Pavel Harvánek  
Vladislav Jandl, DiS. 
Jaromír Krajíček
Ing. Mgr. Pavel Srna 
Miloš Štursa 
 

Finanční výbor 
Jindřich Dvořáček , předseda  
Vladislav Jandl, DiS. 
Jaromír Krajíček 
 

Kontrolní výbor 
Ing. Mgr. Pavel Srna, předseda 
Pavel Harvánek 
Miloš Štursa 
 

Výbor pro občanské záležitosti 
Naděžda Čápová, předsedkyně  
Jindřich Dvořáček 
Jaromír Krajíček